söndag 27 maj 2012

Summer Sale

Summer sale and flee market at Maxmo Torp Bed & Breakfast 30th of June and 1st of July from 1.00 -5.00 p.m. Old stuff and new stuff and a little touch of Africa, hopefully we will get african traditional paintings delievered for the sale...more information later.


Som företag/privatperson kan du sponsorera oss så här...

UPC-Consulting stöder våra gatuungdomar med 850 €. Du kan också stöda vår verksamhet! http://www.upc.fi/sv/consulting/

  • Bli sponsor för föreningen och ge 20 euro eller mera per månad
  • Stöda 1-2 ungdomar med en årshyra 120 €/år
  • Bli fadder för en av gatu-ungdomarna 250 € /år
  • Stöda 1-2 ungdomar med boende, utbildning till de är självständiga 850 €
  • Bli fadder för en utsatt familj i Butimba, Mwanza stöd för 6 månader 200 €
  • Bli fadder för en skolelev i Butimba, Mwanza 10 €/månad