söndag 8 juni 2014

Nu introducerar vi permakultur/Introducing permaculture


Ni Hekima Pekees Onesmo Kajuna har deltagit i en introduktionskurs i permakultur i Arusha. Det innebär att han i sin tur kan introducera den till våra familjer, till skolor och kanske även i andra stödorganisationer.

För mer info om permakultur, gå in på https://www.youtube.com/watch?v=lT_2VVXA7SY

Onesmo Kajuna, Ni Hekima Pekee, has been attending an introduction course in permaculture in Arusha. This means he can now introduce it to our families, to schools and eventually also to other organizations.

More info about permaculture here:
https://www.youtube.com/watch?v=lT_2VVXA7SY