fredag 21 mars 2014

Det handlar sist och slutligen om barn och deras framtid...


Vissa av föräldrarna i föräldrastödsprogrammet har börjat betala tillbaka sina lån. De 16 nya entrepenörer som fått mikrokrediter säger att deras ekonomi förbättrats. Amorteringstiden är 8-10 månader och räntan 1%. De skriver under kontrakt på lånet och en betalningsplan. När de betalt tillbaka sitt lån ökar det deras möjligheter att få bankkonto, vilket inte är en självklarhet bland dessa familjer. Men nog så viktigt för deras verksamhet och för självförtroendet. 
Vi vet alla hur viktigt det är att vara en del av samhället. Att vara någon. Om föräldrarna är utanför blir barnen också lätt stående utanför. 
Vi har fortfarande 45 familjer som väntar på stöd. 
Det är extremt viktigt att hjälpa familjerna till att bli självförsörjande och på så sätt minska fattigdom och utslagningen och skapa ett utvecklat starkare samhälle. Detta hjälper i slutändan barnen och deras möjligheter. Det är hållbarhet.

För endast 4000 € kan vi hjälpa 45 familjer, inklusive  60 barn till skola!!  


Flertalet av de som väntar på stöd är kvinnor 
-en av dem har just förlorat sin vuxna dotter och tar nu ensam hand om dotterns barn. 
-en har en  handikappad dotter som har problem att gå p.g.a problem med vänster ben; nu har hon problem med båda benen och risk att hon blir förlamad finns.
-en äldre kvinna har hand om sin vuxna son, som är funktionshindrad, samt en sonson som mist sina båda föräldrar.

Vad jag noterat i möten med dessa kvinnor är deras styrka och de kan uträtta mycket för många om de bara ges en chans.

På bilden vår lokala partner Kajuna med barnen i några av våra mest utsatta familjer. De får nu stöd av Lions i Oravais.