söndag 9 december 2018

Osynligt blir synligt

Jag har varit med under några av samtalen med föräldrar vars barn stöds till skola av NIHEP och holländska SKKB. Problemet är att barnen inte kommer till skolan. Det är oerhört svårt att bryta tankemönster bland många som lever i fattigdom och att få dem att förstå vikten av utbildning, att deras barn får en chans till ett bättre liv. 

Det positiva som händer under samtalen är att de blir synliga och uppmärksammade. Deras situation blir synlig även för dem själva och manar till nya tankar. Kajuna, som för samtalen, leder dem genom frågor att inse vikten av utbildning. Han kritiserar inte, fördömer inte.
En av mammorna har det mycket svårt ekonomiskt och för några månader sedan upptäckte NIHEP vid hembesök att det minsta barnet på 1 år var kraftigt undernärt och behövde akut vård. Mamman och barnet kopplades sedan till ett program på Forever Angels baby home för näringstillskott och för kunskap om billig näringsriktig kost. Nu mår de bra. Hon lovade under samtalet att skicka sin äldsta flicka till skolan härefter.

På bilden nedan "Toni" som miste sina föräldrar i aids när han var två år. Han har växt upp med sin mormor som nu har sviktande hälsa.  Hon kom till kontoret häromdagen och uttryckte oro för Toni. Han går hemifrån på morgonen med skolväska och skoluniform men går inte till skolan. Han lyssnar inte på henne. Men den här dagen är han i skolan och Kajuna skickar efter honom för att få en uppfattning om pojken och berätta om varför det är viktigt med skola. Här skriver Toni sitt namn och lite om sig själv. Mormor kallar han för mamma.

Igen inser jag hur viktiga NIHEP är för dessa människor som lever mitt  i samhället men ändå på utsidan. 


måndag 3 december 2018

HIV danger zones

In Tanzania an alarming number of 72 girls/per day get infected by HIV (Source: Ministry of Work Youth and Employment). There are 25 regions in Tanzania and Mwanza is classified as 4 according to rates of infection. The classes go from 0-11 with 1 as the highest rate. This means Mwanza is a high risk region.
Girls in high risk are those who have dropped out from school, adolecsents, who are doing labor work; in general girls living in poor and marginalized conditions.

That is why it is so important to catch these girls and to empower them through awareness sessions combined with creative and physical activities.

Through the football sessions NIHEP has noticed girls/young women with leader skills and they will be trained to become responsible for their own groups under supervision of NIHEP staff. It is like rings on water and an effective way to spread awareness and knowledge.

Another way of reducing risks are giving the girls alternatives to secondary school, which is affordable vocational training.


Picture of the football team with their coach Muita, Getu and me. The footballs and the fee for the coach is funded from Finland