onsdag 29 november 2017

Över 60 flickor med i Life Skills programmet Wasiliana - och de blir fler

Gruppen flickor och unga kvinnor i Wasiliana växer hela tiden och de är vid senaste check 61. Men fler och fler ansluter sig vartefter programmet fortgår och det betyder att behovet av personal växer eftersom NIHEP inte vill avvisa någon. 
Det finns alltså ett behov. Viktiga ämnen man tar upp är flickors rättigheter, självkänsla och sexualupplysning. Tonårsgraviditeter förekommer mer än vad de borde och det försöker NIHEP förebygga i programmet samtidigt som flickorna uppmuntras till vidare studier efter lågstadiet. Siffran för 'drop outs' från skolan är stor i Tanzania: 40% hoppar av låg- eller högstadiet och mindre än en tredjedel av flickorna som går kvar går vidare till High School. Detta enligt Human Rights Watch. Uppskattningsvis hoppar 8000 flickor av grundskolan i Tanzania på grund av graviditet. 

I en Unicef-rapport från 2011 sägs också att 1 av 10 flickor upplevt sexuella trakasserier från lärare i skolan. Vilket gör att vi börjar ifrågasätta till vilken skola stöder vi flickorna? Detta är inget som enbart förekommer i Tanzania - det är globalt. Det har vi sett nu genom #metoo och det betyder att mer upplysningsarbete behövs, ökad medvetenhet om problemet samt förstås åtgärder. Här behövs NIHEP.
    Flickornas budskap på International Girl Child Day

Wasiliana betyder kommunikation och det är tråden i vårt program. Förra månaden ordnades en dag för flickorna och deras föräldrar där man tog upp aktuella ämnen och pratade om hur föräldrarna kan stöda flickorna. Nästa steg är kanske att gå in i skolorna. NIHEP har en nära relation till skolan genom att de fått ett utrymme att använda i skolan för samtal med barn som vi stöder till skola och deras föräldrar. Ett tecken på att skolan uppskattar deras arbete!
Alla sessioner avslutas med fotboll och netball, högt uppskattat av flickorna. En kvinnlig amatörfotbollsspelare och en manlig professionell tränare som tidigare dragit liknande aktiviteter har hoppat in som lokala dragare. Det tackar vi för!
Fotboll! Inte världens bästa underlag kanske men ändå :)

Siffrorna i inlägget tagna från Human Rights Watch 

Bilderna nedan från Parents Saturday
NIHEPs Onesmo Kajuna inleder diskussion
Och flickgruppens allt i allo, Gethu in action, ingen tillställning utan dans!
   

söndag 4 juni 2017

Wasiliana - kommunikation, inspiration och motivation

Vårt livshanteringsprogram för flickor har nu fått styrfart och från början av detta år har gruppen växt till ett tjugotal flickor och unga kvinnor. I första bloggen om programmet och den blygsamma starten med fem flickor nämndes flickornas önskemål om att bli fler. Nu är de 22 inskrivna.

Programmet heter Wasiliana - kommunikation.  När vi planerade tillsammans med NIHEP kom vi fram till att det finns stora brister i kommunikationen mellan målgruppen, föräldrar, skola och andra instanser.
Mource from Kenya is volunteering as football coach
Skolorna var inte alltid medvetna om orsakerna till flickors avhopp från skolan. Många föräldrar behövde stöd i relationen till skolan. Det behövdes mer tillfällen till möten mellan barn, föräldrar och skola. Detta är vad som jobbas på nu och framöver vid sidan av aktiviteterna. Kommunikation är väsentligt även i programmet; i kommunikation och samtal växer flickorna och blir stärkta i sin självkänsla.


Populäraste aktiviteterna just nu är fotboll och netball!

Och som ni ser är det även pojkar som smyger sig in och vill vara med :) Ledare för programmet är Getu (t.h. på nedre bilden) samt lokala volontärer. En viktig insats gjordes också under vårvintern av socionomstuderande Julia och Samira från Mittuniversitetet i Östersund.