lördag 16 maj 2015

Vi uppnådde målen för 2014

Målen vi uppnått
  • 106 barn stöds till skola totalt sen projektets början vilket betyder att vi passerade  uppställda målet på 100 barn i skola.
  • 15 nya vårdnadshavare har fått mikrolån och ingår i nya stödgruppen Juhudi. 
  • Drama- och kreativa klubbar inkluderats i skolschemat i Tambukareli Primary 
  • 168 familjer och 242 barn som inte går i skola  har nåtts och registrerats sen projektets början. Vi stöder nu 30 vårdnadshavare till inkomster. 
Mycket har åstadkommits men det finns ännu mycket kvar att göra i Butimba. Vår samarbetspartner NIHEP lyckades få finansiering från en nationell fond, Foundation for Civil Society, motsvarande 3500 € för att utbildning av medlemmarna i MVCC (Most Vulnerable Children Committee). Det finns 9 kommittéer i Butimba, en för varje väg/gata och de övervakar barnskydd och barnens rättigheter. Kurserna har hållits under hösten.
Sasi Sellestini kunde fortsätta sin konstutbildning tack vare UPC-prints stöd
och blir klar i juni 2015. Vår samarbetspartner ska tillsammans med Sasi göra upp en plan för framtiden de närmaste veckorna.Vi beslöt även stöda Phinias Ndalawa till konststudier i samma skola, Bagamoyo College of Arts.


NIHEP satsar nu på att bygga upp samarbete och nätverk och målet är att bli självförsörjande. Tanken är att vi ska kunna småningom söka oss vidare till nya projekt och att NIHEPS stödverksamhet helt baseras på egna inkomster samt lokala och nationella sponsorer. Men fram till dess återstår en hel del arbete.

Foto: Ria Bäckström