torsdag 27 december 2012

Vad som motiverar oss...what is motivating us...

Den 6.12 besökte vi Tambuka Reli Primary School för att träffa 15 av de barn som i början av året donerats skolutrustning. Jag kan säga att det känns bra att veta att tack vare oss och våra sponsorer får de en chans till utbildning och att göra något av sina drömmar. Vi frågade dem vad som är roligast i skolan. Att lära sig och att flytta upp en klass var det unisona svaret. Framtida yrkesdrömmar var polis, lärare, kapten, snickare, skräddare. En av flickorna, Eunice, ville bli företagsdirektör med stort kontor...


6th of December we made a visit to Tambuka Reli Primary School. It feels good to know that thanks to us and to our sponsors these kids get a chance to education and to do something of therír dreams. We asked them what is most fun in school. To learn and to upgrade was the common answer. Future dreams for profession were police, teacher, captain, tailor, carpenter. One of the girls, Eunice, wants to be director, with a big office....


fredag 30 november 2012

Gatuungdomars verklighet


Livet på gatan är farligt och ingen fairy tale precis. Det är rå, kall och mörk verklighet. Sent en kväll i februari i år gick jag med Joseph, Roots & Culture, genom de områden i stan där ungdomarna mest håller till och där de söker sina sovplatser för natten. Den promenaden berörde mig djupt och jag grät då jag gick hem. Ännu, då jag tänker på det blir jag väldigt ledsen för dessa barns öden.

Tänk dej själv att ditt barn måste tigga mat innan natten, för att inte behöva somna hungrig. Tänk dej att han eller hon somnar med rädslan av att vakna till trakasserier från säkerhetsvakt eller polis. I en undersökning som gjordes 2008 bland ungdomarna framkom att polis upplevs som ett av de största hoten nattetid. Risken att bli sexuellt utnyttjad av äldre gatuungdomar och kriminella är stor. Övriga risker som ungdomarna utsätts för limsniffande, droganvändning, stölder, kriminalitet misshandel.

Några försöker förtjäna sina matpengar med att samla skrot och sälja eller leverera gods och varor. Men de flesta i deras omgivning vill inte ha att göra med dem. De lever en högst oskyddad tillvaro och förnedring är en daglig ingrediens i deras liv.

Vi kan alla vara med och bryta dessa mönster i samhället, hjälpa dem ur segregeringen och tillbaka till ett värdigt liv.
 
Detta är Phinias som, tack vare Roots & Culture, har kommit bort från gatan och som fått tillbaka förtroendet för vuxna. När jag lärde känna honom i februari hade han just börjat i deras workshops. Han var rätt onåbar och sluten. När jag träffade honom på nytt i oktober var han en helt annan person. Jag fick en stor kram! Han var öppen, kommunikativ och verkade glad. En märkbar förändring. Vilket säger en hel del om betydelsen av vuxna som bryr sig och även om Roots & Cultures arbete med dessa ungdomar.
Men de är en bråkdel av alla på gatan med samma behov. De organisationer som finns här räcker inte till för att täcka behovet.
Vi kan alla göra något och vi kan alla hjälpa Roots & Culture i deras arbete.
 

onsdag 21 november 2012

Why street? Why don´t they return home?

There are reasons why young people in ages that range from 7 up to 18 choose to live on the street rather than at home. Some leave because they frankly don´t have space at home, some of them are even chased away because of poverty. But it is not happening only because of poverty and economical reasons. Some maybe are beaten and treated badly by parents, stepmothers or stepfathers. These kids who are not accepting bad treatment, neglect of care, they are the ones who leave.
They are often the strong ones.
In Mwanza there are some centers for street youth under 18 years. Not all of the youth on the street can be offered places. Many of them have problems to adapt to the life in a center and therefor run away.

We want to give these young boys and girls a chance to regain trust in adults and the community!
We want to give them a chance to reach their potential!


Roots & Culture Foundation is a community of painters in Mwanza, supporting street youth. For the moment they have 8 young boys attending workshops in african traditional painting. Some of these boys are still living on the street and some are supported with room rent by Roots and Culture. The plan is to be able to support all of them with basic needs, health check ups and schooling. But with the income the painters get from selling paintings they are not able to support all of them.

During workshops the boys get food for the day and food for life, so to speak. Confident relations are built. Skills for a future independent life are given.

We have seen the changes in this youth, attending the workshops. The changes are remarkable. Many of the boys were feared by others on the street before, but are now acting totally opposite. Now they are welcoming, open and communicative.

On the picture above: Chia
On the left: Sasi

Would you like to give one of these boys a chance?
You can sponsor one of them with an amount of  30-50 € / month.

Find us on Facebook!
or contact us via e-mail: info@mwembeafrica.com
Roots & Culture:
Joseph Mwandwanga mwandwanga@gmail.com
Abdallah Matongo matongo2009@yahoo.co.uk
lördag 17 november 2012

Vill du sponsorera oss?


Mwembe har en plan på att skapa ett faddersystem med specifika barn och direktdebitering varje månad. Detta kräver en rätt stor organisatorisk insats och det har också visat sig att banken tar en del pengar att installera direktdebitering. Så i detta skede har Mwembe inte möjlighet att lägga upp ett sådant system men vi hoppas att det skall gå inom det närmaste året.

Därför hoppas vi nu att du som varit intresserade att bli en månatlig donator kan tänka dig att göra det helt på eget initiativ. Tillsvidare skulle det alltså inte vara en donation för ett specifikt barn utan helt enkelt en stående donation som skulle gå till löpande kostnader för Mwembes arbete i Mwanza med gatuungdomar och andra marginaliserade barn. Detta skulle alltså innebära att du själv lägger en donationssumma (som du själv väljer) på direktöverföring från ditt konto till Mwembes konto i Aktia: FI9449700010098190.

Genom att ha en regelbunden inkomst (av månatliga donatorer) skulle Mwembe kunna göra  mer konkreta  och långsiktiga planer. Små summor pengar gör stor skillnad i Mwanza.

För en femma betalar du mat för en vecka för en av ungdomarna
För en tia betalar du en billigare hyra i ett delat rum
För tjugo euro kan man köpa en madrass och ett lakanset
 
Så bli månadsdonator nu med detsamma och när du blivit det  meddela oss per email (info@mwembeafrica.fi) hur mycket du donerar per månad och vilken dag det utgår till Mwembes konto. Du kan göra en stor skillnad i enskilda barns liv!


fredag 9 november 2012

Butimba parent support

Work is going on in Mwanza. Me and Emma are here to plan activities and our support to Ni Hekima Pekee and Roots and Culture Foundation. We have joined parent support group meetings. The parents to the vulnerable children are dividied into small groups where they themselves come up with ideas how they can generate their own income and solve other eventual problems in the family. The intention is to support them with loans.Through councelling and guiding they should find ways to be selfsustainable and to better living conditions. The material needs are many. Some of the children lives at their neighbours or with relatives because of too small space in the house. They sleep on mats, some families also lack food support. These living conditions leads to health problems.

Still there are children in Butimba not attending school. Which means we need school supplies.
Education is our first priority but we will now also start to provide the families with support to improve their income. The amounts asked for range from 25 - 250 euro.

On monday Ni Hekima Pekee will start a training programme in entrepeneursship with volunteering teachers so this will not cause any other costs than pens and papers. The course is for one week per each group.

In January we will start to support Ni Hekima Pekee with funds for loans. For that we need to raise funds now. The number of households attending this support program about 30.

We will soon be back with more information about Roots and Culture Foundation program.

onsdag 19 september 2012

Butimba rocks!

Things are running on well in Butimba. Our volunteer from Morogoro, Pamela Kalanje, is now having parent support groups twice a week. There are five groups and the main intention is to find ways to income for the parents of the children we support to school. But also the parent needs support in their parenthood.
We now support up to 30 children with school supplies.

And there is still need of school supplies, more children deserves the chance to an education.

Arbetet löper bra i Butimba. Vår volontär från Morogoro,
Pamela Kalanje, drar nu föräldragrupper två gånger i veckan.
Grupperna är fem till antalet, föräldrar till de barn som vi
stöder till skola, och den huvudsakliga avsikten är att hitta
vägar till försörjning för familjerna. De behöver också stöd
i föräldraskapet.
Vi stöder nu upp till 30 barn med skolutrustning.

Och fortfarande finns behov av skolutrustning, fler barn som bör ges möjlighet till utbildning.

söndag 19 augusti 2012

Stort tack - big thanks to - Veera and Emilia

Verksamheten rullar på i Mwanza och nya behov av stöd upptäcks hela tiden. I Butimba Ward har nu registrerats 10 förståndshandikappade barn som behöver skolundervisning och vars föräldrar behöver stöd. Det finns få regeringsstödda skolor för förståndshandikappade och kvalitén på undervisningen är inte bra. Men det finns hjälporganisationer som ordnar specialundervisning och Ni Hekima Pekee har nu lyckats få plats för barnen i Butimba på en sådan från nyåret.
Mwembe kommer att stöda transporterna till och från skolan. Det behövs också en assistent under resorna och det jobbar vi vidare på. För det behöver vi nu medel.

Our activity in Mwanza goes on and new needs are discovered. In Butimba ward we have registered 10 mentally disabled children. There are a few government funded schools for mentally disabled children but they are not enough. Organizations are filling the need of schools and Ni Hekima Pekee has found one who could recieve these children after new year. Mwembe is supporting school supplies, transports and also an assisting person during transports. For that we need sponsoring.

Två praktikanter från Tampereen Yliopisto har tillsammans med Onesmo Kajuna jobbat med utvärdering av behov i familjerna till de barn vi stöder med skolutrustning. De kommer att göra en rapport och en uppskattning över behovet i hela warden. På basen av den kommer vi att göra en ansökan om finansiering för stödprojektet till Finlands ambassad i Dar Es Salaam.

Two trainees from Tampereen Yliopisto, Finland have been working on evaluation together with Onesmo Kajuna in Butimba, for the families of supported children. The needs are mainly parental support and income generating activities to be self sustainable.
The report of Veera and Emilia will be basis for an application for funding to the finnish embassy in Dar Es Salaam.

Stort tack till Veera och Emilia!
Big thanks to Veera and Emilia.

tisdag 26 juni 2012

Just nu...

...behöver vi stöd till matförnödenheter för 8 flickor som har boende och skola ordnad samt till 6 pojkar som deltar i workshops i paintings hos Roots & Culture och som så småningom ska slussas ut i skola. Flickorna behöver madrasser och hemutrustning. Huset som hyrs upp med vårt stöd behöver renoveras innan flickorna flyttar in.
Utan mat kan man inte gå i skola! Nu måste flickorna gå tidigare från skolan för att tigga ihop till mat för kvällen.
En inbetalning på 15 € räcker till mat för en månad för en person.Sommarloppis! Summersale!

I helgen blir det loppis på Maxmo Torp Bed & Breakfast.

Kom och fynda bland gammalt och nytt, mingla, ta en kaffe i trädgården! Köp afrikanska traditionella målningar direkt levererade från konstnärerna själva, Roots & Culture Shop, Mwanza, Tanzania!
Intäkterna från all försäljning går till Mwembes stödverksamhet för gatuungdomarna i Mwanza.

Vi ses!


This weekend summersale and flee market at
Maxmo Torp Bed & Breakfast!
Come and make some finds, old and new, have a coffee in the garden! Buy african traditional paintings, directly from local artists at Roots & Culture Shop, Mwanza, Tanzania!
The revenues go directly to our work with street youth in Mwanza.

See you there!

söndag 27 maj 2012

Summer Sale

Summer sale and flee market at Maxmo Torp Bed & Breakfast 30th of June and 1st of July from 1.00 -5.00 p.m. Old stuff and new stuff and a little touch of Africa, hopefully we will get african traditional paintings delievered for the sale...more information later.


Som företag/privatperson kan du sponsorera oss så här...

UPC-Consulting stöder våra gatuungdomar med 850 €. Du kan också stöda vår verksamhet! http://www.upc.fi/sv/consulting/

  • Bli sponsor för föreningen och ge 20 euro eller mera per månad
  • Stöda 1-2 ungdomar med en årshyra 120 €/år
  • Bli fadder för en av gatu-ungdomarna 250 € /år
  • Stöda 1-2 ungdomar med boende, utbildning till de är självständiga 850 €
  • Bli fadder för en utsatt familj i Butimba, Mwanza stöd för 6 månader 200 €
  • Bli fadder för en skolelev i Butimba, Mwanza 10 €/månad


torsdag 26 april 2012

Urgent!

In Mwanza we now have 8 street girls supported with one room for all of them. They need urgently to be moved to a safer area because of insecurity and of harrasments by young men. Also they would need to stay only two together in a room. Our partner is working voluntarily with this group of girls but need economical support for rent, matresses, food, clothes, medical check ups. After the basic needs are taken care of our partners can start to deal with establishing contacts to family, relatives and schools.
Please support us in getting the girls into security and a future!

Costs:
Rent 12 €/month
Matress 30 €
Bedset 10 €
Food 15 €/month

Brådskande!


I Mwanza har vi nu 8 flickor på gatan som behöver vårt stöd. Ett rum har hyrts upp av vår samarbetspartner för en tid sedan och med enda utrustning fyra begagnade madrasser. Det är i ett osäkert område och flickorna trakasseras konstant av unga män. Flickorna borde flyttas omgående till tryggare boende och för två flickor per rum. Våra samarbetspartners jobbar alla volontärt utan betalning, men för hyra på minst 6 månader och för madrasser, sängkläder, kläder, hälsokontroller behöver vi nu ekonomiskt stöd. Efter att basbehovet är tillfreddställt kan vi börja jobba med att återetablera kontakt med eventuella familjer, släktingar och skola.
De bör också få en chans till ett bättre liv!

Kostnader:
hyra 12 €/månad
madrass 30 €
sängkläder 10 €

Bilden är från vårt förebyggande arbete med s.k
day street children i Butimba. Här utdelning av skolutrustning.

söndag 22 april 2012

Big thanks!

Tusen tack till författare Ann-Helén Attianese som donerar 300 € till Mwembe r.f och arbetet med gatuungdomarna i Mwanza

Thousands of thanks to writer Ann-Helén Attianese who donates 300 € to Mwembes work with street youth in Mwanza.

torsdag 12 april 2012

Let´s get creative!

We are at the moment planning creative workshops together with Roots & Culture Shop in Mwanza.  Also planning to do an exchange with Kenyan artists, Maasai Mbili Art Center and Goodnight Kibera.
Creative activities open the mind, give rest from daily problems and give rise to unexpected talents.

fredag 6 april 2012

Mwanza 16.1 - 26.2 2012


Undertecknad var i januari-februari nere i Mwanza för att planera verksamheten och jobba tillsammans med Ni Hekima Pekee. Dagen innan jag for fick jag glädjebesked från Utrikesministeriet att jag beviljats resebidrag.
Anlände måndagen den 16.1, efter en 17 timmars bussfärd, till Mwanza från Nairobi. Och på tisdag morgon inledde vi arbetet på Ni Hekima Pekees kontor. Egentligen hade vår partnerförening redan inlett jobbet då jag kom, då 15 par skor, 15 skoluniformer, 15 skolväskor redan var under tillverkning.
Mwembe r.f skickade ner pengar till Ni Hekima Pekees konto en vecka före jag anlände. Under den veckan har Onesmo Kajuna och frivilliga socialarbetaren Monica besökt 9 familjer på nytt i Butimba och utvärderat situationen, specifikt på Kambarage Street. De avgör vilka familjer som är i mest behov av stöd. Det finns 8 gator till i Butimba som ännu inte utretts över antalet barn som inte går i skola. Behov av stöd finns antagligen även där
Vi besökte skomakaren, på bilden t.v,  och skräddaren i Butimba. Genom att använda oss av lokala företagare i Butimba stöder vi också samhället / Lena Johansson

Hänt under hösten

Vi arrangerade två evenemang för att samla in medel under hösten, Café Unplugged på Ritz och African Vibes, på Malakta.

 Medverkande på Ritz var Julia Åman & Magnus Lindström, Havis Amanda och KrazyFlipy.
.
 African Vibes ordnades i samarbete med Kpanlogo Yédé och kvällen var fylld av afrikanska vibbar med afrikansk dans mix, trummor och het jordnötssoppa, rostad kyckling och ugali.

Efter en längre paus i bloggandet är vi tillbaka igen.
Mycket har hänt och uppdateringar hittas på vår facebook-sida Mwanza Street Project.  http://www.facebook.com/index.php?lh=5b0777a73354d2110ab453d8a9451276&#!/pages/Mwanza-Street-ProjectMwembe-rf/142518285812052?sk=info