söndag 26 juni 2016

NU händer det grejer!

Vi har startat vår första grupp för flickor i Rwanhima. Det är fem flickor som av olika orsaker inte gått ut Primary School, och de kan inte läsa eller skriva. En första träff med föräldrar och flickor har hållits samt en första session senaste veckan. Varje onsdag ska de träffas. Yetu, socialarbetaren som delvis jobbar för oss, ska dra sessionerna med stöd av Kajuna och mig. Livshantering är det övergripande temat och är långt inlärning av praktiska färdigheter som matlagning, hantverk, övningar för att förbättra självkänslan, hälsa, hygien, fysisk aktivitet.


Vi startar där de är. Det är viktigt att börjamed saker de känner igen och sen småningom ge nya impulser. Det är viktigt för dem att hitta det de är bra på, få deras förtroende. Dessa flickor har nekats skola, de får inte så ofta höra att de gör något bra och deras värld är ännu liten. Men vi ska göra den större. Vi ska göra dem större.
Vi har till exempel Tekla, som har epilepsi,  vilket gör att hennes mamma tror att hon inte kan gå i skolan. Hon har väldigt sällan kriser och hon får ingen medicinering.


Flickorna är i riskzonen för tidig graviditet och de kommer också att få upplysning om prevention, rätt att säga nej, under temat "Reproductive Health".
Några flickorna har inlärningssvårigheter och vi behöver ha hjälp av professionella lärare. En tanke är att engagera pensionerade lärare i området, även från andra yrkesområden för att ge en idé om olika yrken.
Flickorna trivdes på sin första session och de vill gärna ha flera med. Det finns fler flickor i samma situation och vartefter vi hittar dem inkluderas de i gruppen.

Detta är nu en första trevare men vi tror hårt på att detta ska bli ett program vi kan utveckla och starta i fler områden.