tisdag 19 november 2013

Kommunikation


Vi leker följa John med handikappade barnen i Iseni, det var väldigt omtyckt.

Hej jag heter Miro Jerohin och jag har varit i Mwanza nu i 3 veckors tid och i 2 veckors tid har jag hållit dramalektioner för barn i Tambukareli och Iseni primary schools med barn som Mwembe stött till skolgång. Själv studerar jag på Novia scenkonst och detta projekt att komma hit och lära ut teater till barn med vilka jag inte har ett gemensamt språk med, är mitt konstnärliga slutarbete från scenkonst-linjen.

En av de största utmaningarna har varit organiserande av grupperna eftersom det varje dag kommer nya barn, vartefter ryktet sprider sig i skolan om hur roligt det är på lektionerna.

Från första dagen som var väldigt kaotisk så har det skett en märkbar utveckling i våran kommunikation. Swahili är ett nytt språk för mig och teater är ett nytt språk för barnen. Under två veckors tid har vi lekt flera tiotal olika lekar med syften att utveckla bland röstanvändning, kreativitet, koncentration, kroppsmedvetenhet, samarbete med mera.

Från och med nästa vecka ska vi börja med att jobba fram en föreställning som barnen ska uppträda med i mitten av Januari. Barnen är motiverade och intresserade av att lära sig. Varje gång vi träffas hamnar de använda sin kreativitet, tänka själva och testa sina personliga gränser, vilket jag innerligt tror att de har nytta av för resten av livet.

Uppdateringar om hur arbetet fortlöper kommer jag skriva om här men man kan också läsa mera på denna adress: http://akasha.ratata.fi/blogg/
Det är en blogg som vi med vår årskurs har startat för att upplysa om hur våra slutarbeten fortlöper.

Igår anlände Ria Bäckström som ska göra en 12-minuters dokumentär om hur uppbyggandet av föreställningen framlöper.

Furaha yako ni furaha yangu betyder: Din glädje är min glädje och det är arbetsnamnet för projektet. 

Miro 

söndag 17 november 2013

Stöd av barn till skola - en liten insats med stor betydelse!I Butimba, Mwanza kan alla barn inte gå i skola pga att föräldrarna inte har råd att köpa skolutrustning. Det som barnen behöver för att kunna gå i primary school (lågstadiet) är
  • skoluniform
  • skor
  • skolväska
  • skrivhäften
  • penna, suddgummi
Vårt mål i detta projekt är att registrera barn i Butimba, som inte är i skola eller av olika orsaker har avbrutit. Vi jobbar med upplysning till föräldrarna om betydelsen av att barnen får utbildning samt uppmuntra till att lägga barnen i förskola om möjligt.

Vi har registrerat barn som inte går i skola på två gator i Butimba, Kambarage och Tambukareli Street. Det finns ännu sju "gator" men dessa är de mest utsatta. Det arbetet har främst gjorts av våra volontärer, Emilia och Veera från Tammerfors, tillsammans med wardens frivilliga socialarbetare Monica; en mycket viktig insats!

Ni kan läsa om våra senare volontärers egna erfarenheter på Ni Hekima Pekees blogg
http://www.nihekimapekee.blogspot.fi/


Många av familjerna har inte råd att skaffa mat alla dagar. Trångboddhet och bristande hygien med sjukdomar som följd är ett vanligt problem i familjerna.

Vi stöder för tillfället 43 barn till skola men ännu finns 32 barn registrerade som behöver skolutrustning. Nytt läsår börjar första veckan i januari 2014. För ca 25 € kan vi köpa skolutrustning till ett barn och vi har nu en insamling för detta ändamål. För 5 euro till har vi medel till hälsovård, nödvändiga anskaffningar till hushållen.
På bilden ser ni våra volontärer Stephanie, Sofia. Linnea samt Kajuna, Ni Hekima Pekee. Fotot är taget av Saara Pakaslahti

Ni Hekima Pekee Organization ansvarar lokalt för arbetet, i nära samarbete med föräldrar, lärare, kommitteen för Most Vulnerable Children och Butimba Ward-kontor. Uppföljning görs i familjerna och övriga behov har registrerats. Utgående från den registreringen har föräldrastödsprogram utvecklats som ni kan läsa om i tidigare inlägg.

Vi satsar också på idrott och fysiska aktiviteter både för barn och föräldrar. Mer om detta snart, med uppdateringar av vår nuvarande studerande på plats Miro Jerohin från Novias scenkonstlinje.
Mer info på http://www.nihekimapekee.blogspot.fi/p/blog-page_26.html
 
English version and Saaras update you can find here: