söndag 17 november 2013

Stöd av barn till skola - en liten insats med stor betydelse!I Butimba, Mwanza kan alla barn inte gå i skola pga att föräldrarna inte har råd att köpa skolutrustning. Det som barnen behöver för att kunna gå i primary school (lågstadiet) är
  • skoluniform
  • skor
  • skolväska
  • skrivhäften
  • penna, suddgummi
Vårt mål i detta projekt är att registrera barn i Butimba, som inte är i skola eller av olika orsaker har avbrutit. Vi jobbar med upplysning till föräldrarna om betydelsen av att barnen får utbildning samt uppmuntra till att lägga barnen i förskola om möjligt.

Vi har registrerat barn som inte går i skola på två gator i Butimba, Kambarage och Tambukareli Street. Det finns ännu sju "gator" men dessa är de mest utsatta. Det arbetet har främst gjorts av våra volontärer, Emilia och Veera från Tammerfors, tillsammans med wardens frivilliga socialarbetare Monica; en mycket viktig insats!

Ni kan läsa om våra senare volontärers egna erfarenheter på Ni Hekima Pekees blogg
http://www.nihekimapekee.blogspot.fi/


Många av familjerna har inte råd att skaffa mat alla dagar. Trångboddhet och bristande hygien med sjukdomar som följd är ett vanligt problem i familjerna.

Vi stöder för tillfället 43 barn till skola men ännu finns 32 barn registrerade som behöver skolutrustning. Nytt läsår börjar första veckan i januari 2014. För ca 25 € kan vi köpa skolutrustning till ett barn och vi har nu en insamling för detta ändamål. För 5 euro till har vi medel till hälsovård, nödvändiga anskaffningar till hushållen.
På bilden ser ni våra volontärer Stephanie, Sofia. Linnea samt Kajuna, Ni Hekima Pekee. Fotot är taget av Saara Pakaslahti

Ni Hekima Pekee Organization ansvarar lokalt för arbetet, i nära samarbete med föräldrar, lärare, kommitteen för Most Vulnerable Children och Butimba Ward-kontor. Uppföljning görs i familjerna och övriga behov har registrerats. Utgående från den registreringen har föräldrastödsprogram utvecklats som ni kan läsa om i tidigare inlägg.

Vi satsar också på idrott och fysiska aktiviteter både för barn och föräldrar. Mer om detta snart, med uppdateringar av vår nuvarande studerande på plats Miro Jerohin från Novias scenkonstlinje.
Mer info på http://www.nihekimapekee.blogspot.fi/p/blog-page_26.html
 
English version and Saaras update you can find here:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar