söndag 19 augusti 2012

Stort tack - big thanks to - Veera and Emilia

Verksamheten rullar på i Mwanza och nya behov av stöd upptäcks hela tiden. I Butimba Ward har nu registrerats 10 förståndshandikappade barn som behöver skolundervisning och vars föräldrar behöver stöd. Det finns få regeringsstödda skolor för förståndshandikappade och kvalitén på undervisningen är inte bra. Men det finns hjälporganisationer som ordnar specialundervisning och Ni Hekima Pekee har nu lyckats få plats för barnen i Butimba på en sådan från nyåret.
Mwembe kommer att stöda transporterna till och från skolan. Det behövs också en assistent under resorna och det jobbar vi vidare på. För det behöver vi nu medel.

Our activity in Mwanza goes on and new needs are discovered. In Butimba ward we have registered 10 mentally disabled children. There are a few government funded schools for mentally disabled children but they are not enough. Organizations are filling the need of schools and Ni Hekima Pekee has found one who could recieve these children after new year. Mwembe is supporting school supplies, transports and also an assisting person during transports. For that we need sponsoring.

Två praktikanter från Tampereen Yliopisto har tillsammans med Onesmo Kajuna jobbat med utvärdering av behov i familjerna till de barn vi stöder med skolutrustning. De kommer att göra en rapport och en uppskattning över behovet i hela warden. På basen av den kommer vi att göra en ansökan om finansiering för stödprojektet till Finlands ambassad i Dar Es Salaam.

Two trainees from Tampereen Yliopisto, Finland have been working on evaluation together with Onesmo Kajuna in Butimba, for the families of supported children. The needs are mainly parental support and income generating activities to be self sustainable.
The report of Veera and Emilia will be basis for an application for funding to the finnish embassy in Dar Es Salaam.

Stort tack till Veera och Emilia!
Big thanks to Veera and Emilia.