onsdag 19 september 2012

Butimba rocks!

Things are running on well in Butimba. Our volunteer from Morogoro, Pamela Kalanje, is now having parent support groups twice a week. There are five groups and the main intention is to find ways to income for the parents of the children we support to school. But also the parent needs support in their parenthood.
We now support up to 30 children with school supplies.

And there is still need of school supplies, more children deserves the chance to an education.

Arbetet löper bra i Butimba. Vår volontär från Morogoro,
Pamela Kalanje, drar nu föräldragrupper två gånger i veckan.
Grupperna är fem till antalet, föräldrar till de barn som vi
stöder till skola, och den huvudsakliga avsikten är att hitta
vägar till försörjning för familjerna. De behöver också stöd
i föräldraskapet.
Vi stöder nu upp till 30 barn med skolutrustning.

Och fortfarande finns behov av skolutrustning, fler barn som bör ges möjlighet till utbildning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar