torsdag 27 december 2012

Vad som motiverar oss...what is motivating us...

Den 6.12 besökte vi Tambuka Reli Primary School för att träffa 15 av de barn som i början av året donerats skolutrustning. Jag kan säga att det känns bra att veta att tack vare oss och våra sponsorer får de en chans till utbildning och att göra något av sina drömmar. Vi frågade dem vad som är roligast i skolan. Att lära sig och att flytta upp en klass var det unisona svaret. Framtida yrkesdrömmar var polis, lärare, kapten, snickare, skräddare. En av flickorna, Eunice, ville bli företagsdirektör med stort kontor...


6th of December we made a visit to Tambuka Reli Primary School. It feels good to know that thanks to us and to our sponsors these kids get a chance to education and to do something of therír dreams. We asked them what is most fun in school. To learn and to upgrade was the common answer. Future dreams for profession were police, teacher, captain, tailor, carpenter. One of the girls, Eunice, wants to be director, with a big office....


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar