lördag 2 juli 2016

Taggade tjejer
Andra sessionen med vår första flickgrupp har hållits. Fem flickor i vårt nya område Rwanhima i åldrarna 11-15 år platsar inte längre i Primary School och vi ville hitta alternativ för dem. Områdets socialarbetare Jetu  drar sessioner för dem en gång per vecka. Sessionerna hålls tillsvidare på Mta- ordförandens gård tills vi får veta om vi kan ha ett klassrum i skolan. Så löser man sakerna här J  och det betyder också att vi har en hel del barn till som vill vara med. Fyra av flickorna kan inte läsa eller skriva. Aktiviteter som flickorna själva frågat efter, förutom skola:

·         Lära sig virka
      ·         Matlagning
      ·         Göra tvål
      ·         Lära sig cykla
      ·         Netball

I skolan finns en plan och utrustning för netball, som är en mix mellan basket och ultimate frisbee, samt lärare som kan reglerna. Så det kan vi nog ordna. För virkningen behöver vi samla in lokalt virkgarn och -nålar.
Detta är nu bara på en Mta (väg) i Rwanhima och nu söks fler flickor i samma situation. 

Förutom det de själva önskat ska de få information om hygien, hälsa och ”reproductive health” och olika alternativ till utbildningar. Flickorna är i riskzonen för tidig graviditet och ju tidigare de får information desto bättre. Vi ska försöka få representanter utifrån som kan dra just dessa teman samt förebilder som kan inspirera flickorna till utbildning och stärka deras självförtroende.
Nu vill flickorna bara bli fler i gruppen!

   Grannbarnen håller egen skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar