tisdag 19 oktober 2010

Mwembe r.f

Beskrivning

  • understöder skolprojekt i Tanzania och Kenya

  • har som målsättning att ge fler barn och ungdomar möjlighet till grundskola och yrkesutbildning

  • strävar till att i verksamheten stöda lokalsamhället och utgå från de lokala förutsättningarna 

  • minimera kostnader genom att verka i och med samhället, redan existerande läroinrättningar och undvika administrationskostnader

  • vill arbeta för ökat miljömedvetande genom ekologiska projekt och satsningar på förnybar energi  


Description:

A non profit organization that supports  education projects in Tanzania and Kenya
Creating possibilities for children and youth to primary school and vocation training

Supporting the local community  considering the local conditions
  
Collaborating with local organizations and authorities

Minimizing costs by avoiding expenses  for administration and by engaging
     existing institutions in the local community
Har du frågor får du väldigt gärna ta kontakt med oss via vår e-mail: mwembe-africa@hotmail.com

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar