onsdag 10 november 2010

Första stegen är tagna, tar du nästa med oss?!

Vårt första projekt är äntligen igång!

Vi samarbetar med organisationen Ni Hekima Pekee, som är verksam i Mwanza i Tanzania, Afrika.
Drivkraften i organisationen är läraren Onesmo Kajuna, som har under många år jobbat med gatubarn i Mwanza.

Aktuellt: Kajuna har mött 22 ungdomar i åldern 15-20 som behöver stöd för boende och utbildning.
Vi stöder också s.k day street children, barn som bor med föräldrar/förälder/släktingar men som inte går i skola pga att vårdnadshavarna inte har råd att köpa skolutrustning.

Vi söker: Sponsorer och faddrar!
Du kan ge ett engångsbidrag, månadsbidrag eller bli fadder för ett barn.
Sponsorbidragen går till boende,terminsavgifter, socialt stöd och uppgår till 25 euro/månad.
Skolorna är internatskolor och således ingår mat och logi. Man kan även vara flera faddrar om ett barn.
För ett barn i Primary School (Grundskola) betalar du 10 euro/månad. Stödet går till skolutrustning, avgift för pulpet samt stöd till familjen för inkomstgenererande aktivitet.

Är du intresserad och vill veta mera? Ta gärna kontakt med oss via vår e-mail!
mwembe-africa@hotmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar